Vocabulary

Catch

BBC'nin önerdiği, catch fiilinin 10 kullanımı. Türkçelerini de ben ekledim.
catching
dokunaklı, etkileyici
catch my breath
soluklanmak
be caught off guard
gafil avlanmak
catch sight of
gözüne ilişmek
catch hold of
yakalamak, kavramak
catch his death
şifayı kapmak, feci üşütmek
catch up
açığı kapamak, hasret gidermek
catch up
yakalamak, yetişmek
catch
algılamak, kavramak
be caught out
yakalanmak, yakayı ele vermek
Made on
Tilda