Vocabulary

Look

BBC'nin vocabulary önerileri:
Gurur ve Önyargı'da geçen look fiilinin 11 güzel kullanımı.
Ben de Türkçeye çevirdim.
look for
aramak
have the looks
fiyakası yerinde, yakışıklı, akıllı
have the look of
...görüşününe sahip olmak
look on
kanaate sahip olmak
look like
görünmek (görünen o ki)
look to
planlamak, beklemek, eline bakmak
look as if
gibi gözükmek
look over
incelemek
look down on
tepeden bakmak
look up
ilerlemek
look forward to
dört gözle beklemek
Made on
Tilda