Vocabulary

Edat öbekleri (Prepositional phrases)

İngilizce kelime haznenizi güçlendirip "native speakers"a yaklaştıracak kalıp ifadeler.
Edat öbekleri İngilizcede hem şık (ve sık) hem de edatın yanlış kullanıldığı durumda anlam değişikliği (örn. in time, on time, at the time) doğurduğundan elzem.
Made on
Tilda