Grammar

How to pronounce "the"

"The" nasıl telaffuz edilir. Britannica ne diyor?
"The" sadece kullanımı bakımından değil, okunuşu bakımından da odaklanmayı gerektiriyor.
Şöyle ki, bir article olarak the, akabinde gelen kelimenin ilk sesine göre farklı okunabilir:
Nitelediği kelime sessiz harfle başlıyorsa, çoğunlukla: "dı" --> /ðə/ ("duh")
the book, the kids, the party.
Sesli harfle başlıyorsa, çoğunlukla "di" -->. /ðə/
the end, the apple, the employees.
Made on
Tilda