Vocabulary

Skilled & skillful

Skilled/skillful, ikisi de yetenekli, o halde?
Birçok yerde aynı anlamda olur ama skillful ham yetenek temelde.
Skilled ise yeteneğin vücut bulmuş halini anlatır, maharetli, eşinin ehlidir.
We need more skilled workers in this country. - Bu ülkede daha fazla vasıflı işçiye ihtiyacımız var. (qualified gibi)
Weaving was a very skilled job. Dokumacılık çok vasıf gerektiren/işinin ehli olmayı gerektiren bir işti.
Made on
Tilda