İngilizcede bağlaçlara dair çok güzel bir tablo. 6 kısma ayrılmış: Kıyaslama Sebep-sonuç Ek bilgi Şartlı cümle Eşzamanlılık Ardışıklık Çalışma yöntemi önerisi: Her gün 2 tanesini sözlükten *örnekleriyle* inceleyip ardından kendi cümlelerinizi kurmak https://thefreedictionary.com