Grammar

How to pronounce -ed?

Fiilin sonuna gelen -ed eki nasıl okunur? 3 ayrı şekilde.
Öncelikle nasıl okunmaz? Kelimenin sonundaki harfe bakarak.
Nasıl okunur? Sondaki sese bakarak.
t veya d sesiyle biten fiillerden sonra -ed eki /ɪd/ olarak okunur: bat, knit, flood, guide, want, end.
s, k, p, f, sh, ch, x⠀sesleriyle (t olmayan bir sessizle) bitince T olarak okunur: kiss, access, like, wink, hope, stop, laugh, watch, wash.
Geri kalan seslerde D olarak okunur, yani son sese yapışık okuyun (cleaned mesela "cleand" gibi): play, allow, beg, flow, amuse, call.
Made on
Tilda