Grammar

“Now” var “now” var.

– “Now” tek kullanılınca “şimdi” ya da “artık”.

He is sleeping now. ––>Şu anda uyuyor.

I used to like it. Now I don’t want. ––> Eskiden severdim. Artık istemiyorum.
–Art arda iki tane olunca (now…now) “kâh… kâh…”

Kate is now optimistic, now pessimistic. ––> Kate kâh nikbin kâh bedbin.

–Yanına (ekseriyetle) “that” alınca -dığına göre, -dığı ölçüde.

Now that everyone is here, let's begin the meeting. ––>

Herkes burada olduğuna göre, toplantıya başlayalım.

Made on
Tilda