Vocabulary

In what sense?

Fiilleri tek bir anlamıyla düşünmeyelim, bilhassa yazı dilinde:
to assume: "varsaymak", ama aynı zamanda "bürünmek".
to inform: “bilgilendirmek”, ama aynı zamanda “şekillendirmek” (form verme, in-form).
raise: "yetiştirmek, kaldırmak", ama aynı zamanda "gündeme getirmek".
Made on
Tilda