Vocabulary

Ahead of one's time

Güzel bir İngilizce deyim, ahead of his time: çağının ötesinde, çağında anlaşılamayan.
Our ex-president was definitely ahead of his time with his profound grasp of economics.
Sabık reisicumhurumuz derin iktisat bilgisiyle çağının çok ötesindeydi.
Made on
Tilda