Vocabulary

“it’s enough”

It suffices. Resmi bir ortama girildiğinde “it’s enough” yerine kullanılacak güzel bir tabir.
Sufficient (yeterli) sıfatı da buradan geliyor.
Keza cümleye güçlü bir giriş için:
Suffice it to say that… Şu kadarını söyleyeyim…
Made on
Tilda